அழியாத கோலங்கள்
  மனிதர்களைத் தாக்கும் Diptera உயிரினம் : விசரன்
  பரிசல்காரனின் நிராகரித்தலின் வலி : பரிசல்காரன்
  குரங்குப்பெடல் : சித்ரன்
  உப்புலி --திருப்புலி : குசும்பன்
  ஒரு நடிகரின் பேங்காக் விசிட் : மாயவரத்தான்
  நான் ஒரு முறை முடிவெடுத்துட்டா! : பினாத்தல் சுரேஷ்
  கைதட்டல்கள் : என். சொக்கன்
  அமெரிக்கா வருபவர்களுக்கு எச்சரிக்கை : நசரேயன்
  மிக்கி என்றொரு தமிழ் நாய் : தமிழ்நதி
  கிராமத்து விளையாட்டுக்கள் : சங்கவி