அழியாத கோலங்கள்
  நான் மதுரை வியாபாரி : ரோஸ்விக்
  சேட்டன் : Udhaykumar
  இன்னும் கிளிகள் : மாதவராஜ்
  சென்னையிலா இப்படி : ஆசிப் மீரான்
  கொலம்பஸ் தின வாழ்த்துக்கள் - மனைவிகள் படிக்க வேண்டாம் : ஜாம்பஜார் ஜக்கு
  டாஸ்மாக்கும், குடிகாரனும், பின்னே நானும் : உண்மைத் தமிழன்
  பொம்மை : Deepa
  வெற்றி : எட்டிவிடும் உயரம்தான் : யுவகிருஷ்ணா
  சாபம் : ஈரோடு கதிர்
  \"அன்பு\"ள்ள ஆசானுக்கு, : பிரவின்