அழியாத கோலங்கள்
  இன்றும் : Kappi
  இது ஆண்களின் உலகம். : நரேஷ்
  மனதை சலவை செய்த மெக்ஸிகோ அழகி : நசரேயன்
  7 + 1 = 9 : சத்யராஜ்குமார்
  தகவல்களின் தளத்தில் தடம் அமைத்து உயர்ந்தவர் : மாதவராஜ்
  ஞானப்பால் : மாதவராஜ்
  என்ன செய்ய : கதிர்
  நெறி தவறிய சீதையும், நெருப்புக் குழியிறக்கிய இராமனும் : அரை பிளேடு
  குறுங்கவிதைகள் : மாமல்லன்
  சில்லறை : என். சொக்கன்