அழியாத கோலங்கள்
  கிரிக்கெட்.. அன்றும் இன்றும் : கார்க்கி
  வழி : bogan
  மனிதர்களைத் தாக்கும் Diptera உயிரினம் : விசரன்
  வலி உணரும் நேரம் : பாரா
  என் தோழியின் இருப்பு : பாலமுருகன் கேசவன்
  நினைத்தாலே இனிக்கும் : Kappi
  இரயிலும் நானும் அவளும் : மரு.சுந்தர பாண்டியன்
  ஒட்டுக்கேட்டவன் குறிப்புகள் : என். சொக்கன்
  தந்தை என்பவன் : நர்சிம்
  தொட்டுப் போனவர்களுக்கு நன்றி : மாலன்