அழியாத கோலங்கள்
  அன்புள்ள : இம்சை அரசி
  La gaucherie : வினையூக்கி
  பீளமேடு 641004 : இளவஞ்சி
  என்ன உறவு ? : கொங்கு - ராசா
  மன்னார்குடி டேஸ் - கெட்ட கிரிக்கெட்டு : RVS
  நண்பனான சூனியன் : ILA
  ’சர்வரோக நிவாரணி’ சுஜாதா : எம்.பி.உதயசூரியன்
  27 : ஆதிமூலகிருஷ்ணன்
  நடிகை ஸ்ரீவித்யா உணர்த்திய பாடம் : உண்மைத் தமிழன்
  நீ இன்றி அமையாது உலகு : நர்சிம்