அழியாத கோலங்கள்
  ராமன் ரயிலேறிப்போனான : இராமசாமி
  அமெரிக்கா வருபவர்களுக்கு எச்சரிக்கை : நசரேயன்
  கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி : Balram-Cuddalore
  கோழியின் அட்டகாசங்கள்-2 : வெட்டிப்பயல்
  பீஸ் சால் க்கே பைலே : அபி அப்பா
  வோட்டர் கேட் : Jana
  உப்புலி --திருப்புலி : குசும்பன்
  கலகலக்கும் கட்டபொம்மன் (ஒலியில்) : வ.வா.சங்கம்
  இளம் டாக்டர் : என். சொக்கன்
  ஒரு பெண் காதல் வயப்பட்டிருப்பதை கண்டுபிடிப்பது எப்படி : கவிதை காதலன்