அழியாத கோலங்கள்
  அமெரிக்காவாழ் நம்மவர்களே, ஓர் எச்சரிக்கை! பாகம்-2 : பழமைபேசி
  சென்னையிலா இப்படி : ஆசிப் மீரான்
  அப்பா : சேவியர்
  வாயிற்படியை நோக்கி : நவநீதன்
  வடாபாவ் தேசமும் கோதுமைநிற அழகியும் காதலும் : அரை பிளேடு
  சர்வைவல் ஆப் பிட்நெஸ்! : இலவசக்கொத்தனார்
  சுன்னத் கல்யாணம் : Muthalib
  கிராமத்து நினைவுகள் : அபிஅப்பா
  ப்ளாக் மெயில் : பிரபாகர்
  யு.எஸ்ஸிற்கு புதிதாக வருபவர்களுக்கு : முகமூடி