அழியாத கோலங்கள்
  சனியன் : இராமசாமி
  கார்க்கியின் காக்டெய்ல்-June 02 09 : Ka
  கோழியின் அட்டகாசங்கள்-4 : வெட்டிப்பயல்
  மழைக்காதல் : அர்ஜுன்
  மனதின் முகங்கள் : கோவி.கண்ணன்
  ஒரு இறகைக் கொன்றுவிட்டேன் : கே.ரவிஷங்கர்
  குழலினிது யாழினிது என்பர். : லதானந்த்
  இன்னும் கிளிகள் : மாதவராஜ்
  மௌனம் பேசிய பொழுது... : தேவ்
  என் பெயர் லிங்கம் : அதிஷா