அழியாத கோலங்கள்
  சில்லறைகள் : நான் ஆதவன்
  பொய்யாய்... பழங்கதையாய்.. : மாதவராஜ்
  பாலம் : வெட்டிப்பயல்
  ஜஸ்ட் மிஸ் : Karki
  மோகன் அண்ணா : யுவகிருஷ்ணா
  ஒரு கொலை ராகம் : செந்தழல் ரவி
  கல்லூரியில் அவளை முதலில் பார்த்த போது : வெறும்பய
  டிஜிட்டல் போட்டோக்காரனின் ஆல்பம் - 1 : மாதவராஜ்
  கடும்பகை : பழமைபேசி
  Pay It Forward : வினையூக்கி