அழியாத கோலங்கள்
  நண்பனைக் கழற்றிவிட 10 மொக்கை காரணங்கள் : ச்சின்னப் பையன்
  டாட்’டூ\' : என்.சொக்கன்
  இரயில் பயணத்திற்கு தமிழில் வழிகாட்டி : enRenRum-anbudan.BALA
  கிராமத்து நினைவுகள் : அபிஅப்பா
  சுஜாதாவின் ஆட்டோகிராஃப் : SPK Karuna
  தாயார் சன்னதி : சுகா
  முன்பு குடியிருந்தவரின் மனைவி : VISA
  ஒருவேளை என்னை கற்பழிச்சுட்டாரா : வருண்
  கோடை என்னும் கொடை : எட்வின்
  a-s-d-f-g-f ;-l-k-j-h-j : பாரா