அழியாத கோலங்கள்
  டாஸ்மாக்கும், குடிகாரனும், பின்னே நானும் : உண்மைத் தமிழன்
  வீணாய்ப்போன ரிலையன்ஸ் பிரஷ்(லெஸ்) : செந்தழல் ரவி
  மனையியல் : இரா. வசந்த குமார்
  செல்பேசியில் காதலித்துப்பார் – கவிப்பெயரரசு வரமொத்து : Snapjudge
  அட்ரா....அட்ரா....அட்ரா....மாநகர பேருந்து : VISA
  மிஷ்டி தோய் : என். சொக்கன்
  சில்லறை : என். சொக்கன்
  பெண்ணியம் : ஜி
  கவிதைப் புத்தகம் வெளியிட விரும்புவோர் க& : முகில்
  விபத்துகளும், விளங்காத பாடங்களும் : ஈரோடு கதிர்