அழியாத கோலங்கள்
  மன்மதனின் முடிவு : Covairafi
  நியூயார்க் தோசை வண்டி : தாரா
  கண்டிப்பாக வயது வந்தவர்களுக்கு மட்டும் : விசரன்
  சற்றே பெரிய சிறுகதை : பொன்ஸ்
  மாம்பழ வாசனை : Cable Sankar
  காந்தி-ஜெயந்தி : Nataraj
  ஒரு இறகைக் கொன்றுவிட்டேன் : கே.ரவிஷங்கர்
  புக் மார்க்ஸ் : தொகுப்பு 7 : என். சொக்கன்
  மாதவனா?வித்யாபாலனா? : கே.ரவிஷங்கர்
  நல்ல மனத்துக்காரர்கள் : என். சொக்கன்