அழியாத கோலங்கள்
  மழை விட்டாலும் தூவானம் : Karki
  நாகேஷ் : IdlyVadai
  பற்கள் பராமரிப்பு : தகவல்கள்
  அகங்காரப் பலி : குமரி எஸ்.நீலகண்டன்
  தந்திரன் : பத்மினி
  நினைவு மீட்டல்:தூர்தர்ஷன் செய்தி வாசிப்பாளர்கள் : கைப்புள்ள
  மண்டேனா ஒன்று 9/8/2010 : IdlyVadai
  அலெக்ஸ் : தம்பி
  டிஃபன் ரூம் : என். சொக்கன்
  சார், ஒரு காபி குடிக்கறீங்களா : என். சொக்கன்