அழியாத கோலங்கள்
  ராஜேந்திரன் கதை : Kappi
  ஸ்டீவ்ஜாப்ஸ்ம் தட்டி மெஸ் மீனும் மற்றும் டைட்டானிக் படம& : அபி அப்பா
  அவள் வருவாளா? : மந்திரன்
  ரயில் பயணம் : rajeshkannan
  கடும்நகை : dagalti
  பொடிப் பயலுவ : Surveysan
  வீணாய்ப்போன ரிலையன்ஸ் பிரஷ்(லெஸ்) : செந்தழல் ரவி
  லஞ்சத்தின் த்ரீ டைமன்ஷன் : செந்தழல் ரவி
  பொம்மை : Deepa
  பேய் பார்த்திருக்கிங்களா? : கார்க்கி