பசியின் பிள்ளைகள் – அத்தியாயம் 4, 5 தமிழில்: சரவணன் அபி (Children of Hunger – ஆங்கில மூலம் Karl Iagnemma)

பதாகை

தமிழில்: சரவணன் அபி (Children of Hunger – ஆங்கில மூலம் Karl Iagnemma) அத்தியாயம் 4 பையனின் குரல் ஏறக்குறைய அவளுக்கு தெரிந்த ஒரு இளைஞனை நினைவுபடுத்தியத… read more

 

பசியின் பிள்ளைகள்

பதாகை

தமிழில்: சரவணன் அபி (Children of Hunger – ஆங்கில மூலம் Karl Iagnemma) அத்தியாயம் 3   ————   வில்லியமிடம் அப்போதே நான… read more

 

பசியின் பிள்ளைகள்- அத்தியாயம் 2: சரவணன் அபி புனைவு மொழியாக்கம்

பதாகை

தமிழில்: சரவணன் அபி (Children of Hunger – ஆங்கில மூலம் Karl Iagnemma) அத்தியாயம் – 2 அந்த குதிரைவண்டி ஜெபர்சன் வீதியில், கறுப்பினத்தவரின் தேவாலய… read more

 

பசியின் பிள்ளைகள்-1 சரவணன் அபி புனைவு மொழியாக்கம்

பதாகை

தமிழில்: சரவணன் அபி (Children of Hunger – ஆங்கில மூலம் Karl Iagnemma) அத்தியாயம் – 1 சௌல்ட் செயின்ட் மேரி, 1822 துப்பாக்கிப்புகையின் மணம்… read more

 

காட்சிப்பொருள் – சரவணன் அபி கவிதை

பதாகை

சரவணன் அபி ஏன் போக வேண்டும் யாரும் வழியறியா ஓரிடம் ஏறும் இறங்கும் பயணிகள் கலையாத சாம்பல் முகங்கள் இறப்பதற்காக காத்திருக்கிறார்கள் இறப்பதற்காக போகிறார்… read more

 

நனவின் நீட்சி – சரவணன் அபி கவிதை

பதாகை

சரவணன் அபி கதிரணையும் அந்தி இலைகளுதிர்த்த எலும்புக்கரங்கள் பற்றிப் பிடித்திருக்கும் செந்நிற கருங்கல் கட்டிடம் கற்பலகைகள் பாவிய படிகளில் தாவிப் பாய்ந்த… read more

 

பிற்பகல் நேரச் சலனம் – சரவணன் அபி கவிதை

பதாகை

சரவணன் அபி நண்பகல் அரவமின்றி உதிர்ந்துகொண்டிருக்கிறது கிழக்குவானின் கவிந்துவரும் இருளும் ஈரம் பொதிந்துவரும் காற்றும் அசாதாரண தூய்மை உறுத்தும் இந்த பாண… read more

 

ஆதி கதை – சரவணன் அபி கவிதை

பதாகை

சரவணன் அபி கதை சொல்லத் தொடங்குகிறேன் இன்று போலல்ல அது தேவதைகளும் யக்ஷிகளும் மிருகங்களும் மனிதர்களும் தத்தமது உலகம் வாழ்ந்த காலம் கூடியும் ஊடியும் களிய… read more

 

நீட்சி – சரவணன் அபி கவிதை

பதாகை

சரவணன் அபி செயலின்மையின் செய்நேர்த்தி உச்சம்கொண்ட ஒரு காலம் கடந்தோம் மனிதத்திரளின் அத்தனை உன்னதமும் உறைந்து கிடந்ததோர் காலமும் கடந்தோம் விடிவதும் கதிர… read more

 

வேட்கை – சரவணன் அபி கவிதை

பதாகை

சரவணன் அபி பசுமஞ்சள் அலகைச் சாய்த்துச் சாய்த்து கையகல நீர்த்தேக்கத்தை துளித்துளியாய் அருந்துகிறாய் அடுத்தப் பேருந்து வந்து நீர்த்தேக்கத்தை சிதறடிக்கும… read more

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  Samaritans :
  திருட்டு : என். சொக்கன்
  ஸ்பென்சர் நினைவுகள் : Dubukku
  பயணத்தில் அலையும் புலன்கள் : Krishna Prabhu
  மிஞ்சியவை : என். சொக்கன்
  உனக்கு நினைவிருக்கிறதோடீ? : LA_Ram
  கிராமத்து விளையாட்டுக்கள் : சங்கவி
  கனவும் ஆகஸ்டு 15ம் : ILA
  மரணம் : புபேஷ்
  இராமசாமி மாமாவின் கடவுள் : இராமசாமி