அழியாத கோலங்கள்
  கல்லூரிப் பயணம் : வெட்டிப்பயல்
  கேப்சியூள் கதைகள் : VISA
  கோழியின் அட்டகாசங்கள்-7 : வெட்டிப்பயல்
  பணக்காரப் பிச்சைக்காரர்கள் : ரவிபிரகாஷ்
  மீ த புலம்பிங் : புதுகைத் தென்றல்
  கொலம்பஸ் தின வாழ்த்துக்கள் - மனைவிகள் படிக்க வேண்டாம் : ஜாம்பஜார் ஜக்கு
  விளையும் பனியில் அலையும் வாழ்வு : விசரன்
  வயதானவர்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டிய முறை : பழனி.கந்தசாமி
  மாறித்தான் ஆகனுமா? : கொங்கு - ராசா
  காத்தவராயரின் கசுமாலக் காதல் க(வி)தைகள் : இளவஞ்சி