அழியாத கோலங்கள்
  என்ர மிஸிஸ் வேர்க்குக்கு போறா...... : வ.வா.சங்கம்
  செல்பேசியில் காதலித்துப்பார் – கவிப்பெயரரசு வரமொத்து : Snapjudge
  நீதியில்லாக் கதை : வீரசுந்தர்
  கடவுள் வருகிறார் - சிறுகதை : வினையூக்கி செல்வா
  திருப்பிக் கொடுக்கப்படாத காதல் கடிதம் : கே.ரவிஷங்கர்
  அந்த அழகிய நாட்கள் : உமா மனோராஜ்
  அறிதுயில் : Rajan
  இந்தி தெரியாத நீயெல்லாம் : Kappi
  வென்றுவாடி என் மகளே! : இளவஞ்சி
  என்ன தலைப்பு வைப்பது? : sumazla