அழியாத கோலங்கள்
  கார்த்தி : கார்க்கி
  கவர்ன்மெண்ட் கண்ணாஸ்பத்திரி : O.R.B Raja
  உப்புக்காத்து...19 : Jackiesekar
  ரயில் பயணம் : rajeshkannan
  என்ன உறவு ? : கொங்கு - ராசா
  ஸ்டெல்லாபுரூஸ் : அழகியசிங்கர்
  அமெரிக்காவாழ் நம்மவர்களே, ஓர் எச்சரிக்கை! பாகம்-2 : பழமைபேசி
  நான் அல்லது நான் : நந்தாகுமாரன்
  விபத்து : சேவியர்
  கிடார் குறிப்புகள் : Dhana