அழியாத கோலங்கள்
  ஒரு சின்னஞ்சிறு பறவையின் முதல் பயணம் : Deepa
  பிங்க் சிலிப் டாப் 10+3 : IdlyVadai
  டான் என்பவர் : செல்வேந்திரன்
  டீன்-ஏஜ் பிள்ளைகளின் பெற்றோரா நீங்கள் : Parents Club
  தீனித் தின்னிகள் : ஜி.ஆர்.சுரேந்திரநாத்
  வைகிங் ஜட்டியும் ஆம்பூர் பிரியானியும்!!! : அபிஅப்பா
  அப்படி என்ன தப்பா சொல்லிட்டேன்? : வித்யா
  நண்பனான சூனியன் : ILA
  திருந்தாத ஜென்மங்கள் : KANA VARO
  காணக் கிடைக்காத யாழ்ப்பாணம் : தமிழ்நதி