அழியாத கோலங்கள்
  வலி உணரும் நேரம் : பாரா
  தேவி...புவனாக்களின் டாஸ்மாக் கணவர்கள் : KarthigaVasudevan
  மருமகள் சம்பாதிச்சா? : நசரேயன்
  ஒற்றை மீன் : என். சொக்கன்
  தொலை தூரம் தொலைந்தவர்கள் : விசரன்
  முரசு, செல்லினம் முத்து நெடுமாறன் பேசுகிறார் : கானா பிரபா
  அழகாய் ஒரு கௌரவக்கொலை : அபி அப்பா
  போசி : லதானந்த்
  மீ த புலம்பிங் : புதுகைத் தென்றல்
  நான் மதுரை வியாபாரி : ரோஸ்விக்