அழியாத கோலங்கள்
  வென்னிலா கேக் : கொங்கு - ராசா
  உங்க வரலாறு என்ன? : பொன்ஸ்
  பரிசல்காரனுக்கு ஒரு பகிரங்கக் கடிதம் : லதானந்த்
  தகவல்களின் தளத்தில் தடம் அமைத்து உயர்ந்தவர் : மாதவராஜ்
  சரோஜா டீச்சர் இப்படி செஞ்சிருக்க படாது : அபி அப்பா
  சப் காண்டிராக்டர் சல்மான்கான் : அபி அப்பா
  ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் - புதுக்குரல்களைத் தேடிய பயணம் : கானா பிரபா
  தங்கப் பெண் : அழகியசிங்கர்
  கடத்த முடியாத நினைவுகள் : ஈரோடு கதிர்
  கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி : Balram-Cuddalore