அழியாத கோலங்கள்
  NRI - கொசுத்தொல்லைகள் : ILA
  கண்ணால் காண்பதும் பொய் : ப்ரியா
  வேண்டாம் அந்த ஈசிஆர் சாலை : ஜாக்கி சேகர்
  சும்மா டைம் பாஸ் மச்சி- 2 : அதிஷா
  கணவர்களைத் திருடும் நடிகைகள் : உண்மைத்தமிழன்
  இப்படிக்கு நிஷா : VISA
  ஈயும் ஏரோப்ளேனும் : லதானந்த்
  கண்ணில் தெறிக்கும் வானம் : இரும்புத்திரை
  வட்டக் கரிய விழி : சதங்கா
  பொங்கலுக்கும் பசிக்குதே : ILA