அழியாத கோலங்கள்
  தோல்வி சுகமானது : சேவியர்
  தந்திரன் : பத்மினி
  வாடா மச்சான் வயசுக்கு வந்துட்டே : Balram-Cuddalore
  அமெரிக்காவில் பிடிச்ச பத்து : Boston Sriram
  ஒரு ஏழு மணி எழவு : ஈரோடு கதிர்
  ASL PLS? : வ.வா.சங்கம்
  வென்னிலா கேக் : கொங்கு - ராசா
  இந்தி தெரியாத நீயெல்லாம் : Kappi
  ஆடி(ய)யோ காலங்கள் - 1 : ஆயில்யன்
  நிதர்சன கதைகள்-17 : Cable Sankar