அழியாத கோலங்கள்
  பற்கள் பராமரிப்பு : தகவல்கள்
  ரயில் பயணம் : rajeshkannan
  ஒரு கிருமியின் கதை : நிலாரசிகன்
  சமதர்ம சிந்தனையில் கவலையில்லாத் தத்துவம் : SUREஷ்
  ஓர் ஆச்சர்யம், ஒரு கேள்வி : என். சொக்கன்
  வீராசாமி - திரை விமர்சனம் : செந்தழல் ரவி
  நல்ல தாயார் : சின்ன அம்மிணி
  ரசிகன் : ஷைலஜா
  உப்புலி --திருப்புலி : குசும்பன்
  திடுக் திடுக் - ஞாநி - கிழக்கு மொட்டைமாடி : முகில்