அழியாத கோலங்கள்
  நினைவுகளில் பின்சுழலும் ஒலிநாடாக்கள் 2 : கார்த்திகைப் பாண்டியன்
  சரோஜா தேவி : யுவகிருஷ்ணா
  கோழியின் அட்டகாசங்கள்-7 : வெட்டிப்பயல்
  சாமீய் ! : சத்யராஜ்குமார்
  சென்னையிலா இப்படி : ஆசிப் மீரான்
  கனவு தொழிற்சாலை : இரும்புத்திரை
  பெயரெனபடுவது : இராமசாமி
  தூண்டில் தருணங்கள் : வண்ணதாசன்
  தற்காலிக குடிப்பெயர்ச்சி! : பாலா
  நிருபர் (கதை - 9) - போட்டிக்கான சிறுகதை : மொழி