அழியாத கோலங்கள்
  உப்புக்காத்து/17 : Jackiesekar
  குட்டையில் ஊறிய மட்டைகள் : கவிதா
  சாமியாரின் ரகசிய ஆராய்ச்சி the unknown island : பார்வையாளன்
  முதலிரவில் முதல் கொலை : VISA
  ஓர் ஆச்சர்யம், ஒரு கேள்வி : என். சொக்கன்
  வயசானா இப்படித்தான் : சென்னை பித்தன்
  ஸ்ரீதர் சாரும்.. பதினோரு புருடர்களும் : M.P.UDAYASOORIYAN
  இளம் டாக்டர் : என். சொக்கன்
  டில்லிக்குப் போன கதை : SurveySan
  நண்பனைக் கழற்றிவிட 10 மொக்கை காரணங்கள் : ச்சின்னப் பையன்