அழியாத கோலங்கள்
  ஸ்பென்சர் நினைவுகள் : Dubukku
  புகைப்பதை நிறுத்த சுஜாதா சொல்லும் வழிமுறைகள் : சுஜாதா
  இந்தி படிக்காதது தப்புங்களாயா : ராஜா
  Good touch, bad touch : டோண்டு
  மல்லீ : Dubukku
  மயிலாப்பூர் சுடுகாடும் மனம் அழுததும் : அபி அப்பா
  தங்கப் பெண் : அழகியசிங்கர்
  கம்பிக்குள் தம்மாத்துண்டு வெளிச்சம் : ஜி கௌதம்
  தவறி இறங்கியவர் : என். சொக்கன்
  தாயார் சன்னதி : சுகா