அழியாத கோலங்கள்
  ஊரில் வீடு : அமுதா
  சட்டங்களும் நஷ்டங்களும் : மீனாட்சி சுந்தரம்
  ஒரு ஏழு மணி எழவு : ஈரோடு கதிர்
  பொங்கலுக்கும் பசிக்குதே : ILA
  நான் யூத் இல்லியா? : அரை பிளேடு
  தேடல் : உண்மை
  பத்து-பத்து : அதிஷா
  கிரிக்கெட் காலம் : அபிமன்யு
  கேப்சியூள் கதைகள் : VISA
  ஜெராக்ஸ் : பிரபாகர்