அழியாத கோலங்கள்
  கூகிள் கிராமம் : IdlyVadai
  ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் - புதுக்குரல்களைத் தேடிய பயணம் : கானா பிரபா
  சும்மா டைம் பாஸ் மச்சி!! : அதிஷா
  ஃபேஸ் புக்கிலிருந்து : கால்கரி சிவா
  வாட் ஹேப்பன் ஆதவன்? : நான் ஆதவன்
  கடும்நகை : dagalti
  இன்னுமொரு புதிய பதிவர் : ஆசிப் மீரான்
  வந்தான், இருந்தான், சென்றான் : மாதவராஜ்
  அறியாப் பருவத்தில் காதல் : சங்கவி
  NCC : நர்சிம்