அழியாத கோலங்கள்
  உலகம் அப்போது எவ்வளவு அழகாக இருக்கும் : மாதவராஜ்
  பாருக்கு வந்த, பாவப்பட்ட நடிகை! : anthanan
  ஆத்தாவும் தாத்தாவும் : செங்கோவி
  பேருந்துப் பயணம் : சுபாங்கன்
  Blogspot Vs Wordpress- for Personal Domain : GC
  வாழ்க பதிவுலகம் : கார்க்கி
  தமிழ் சினிமாவில் அப்பாக்கள் : Keith Kumarasamy
  மீண்டும் மீண்டும் அவன்பார்வை : VISA
  நாய்க்காதல் : அவிய்ங்க ராசா
  கொலம்பஸ் தின வாழ்த்துக்கள் - மனைவிகள் படிக்க வேண்டாம் : ஜாம்பஜார் ஜக்கு