தலைவர் இல்லையென்றால் நிலைத்து நிற்காது

Viya Pathy

பொருட்பால்குறள் இயல் படையியல்அதிகாரம்; படைமாட்சிஉறுப்பமைந்து ஊறஞ்சா வெல்படைவேந்தன் வெறுக்கையுள் எல்லாந் தல read more

 

பணத்தைவிட கூர்மையான ஆயுதம் இல்லை

Viya Pathy

குறள் 758 முதல் 760குன்றேறி யானைப்போர்கண்டற்றால் தன்கைத்தொன்றுஉண்டாகச் செய்வான்வினை.        குறள்    758மலைமீது ஏறிய read more

 

தீமையின்றி ஈட்டிய பணம் அறத்தையும்

Viya Pathy

பொருட்பால் கூழியல் பொருள் செயல்வகைஅறன்ஈனும் இன்பமும் ஈனும் திறன்றிந்துதீதின்றி வந்த பொருள்.              குறள் read more

 

செல்வரை எல்லாரும் சிறப்பு செய்வர்

Viya Pathy

பொருட்பால் கூழியல்பொருள் செயல்வகைபொருளல் லவரைப் பொருளாகச்செ’ய்யும்பொருளல்லது இல்லை பொருள்.         குறள் 751மத read more

 

போரிடும் திறன் இல்லாதவரிடம் இருந்தால் அரண் இல்லாததாகவே ஆகும்

Viya Pathy

போரிடும் திறன்  இல்லாதவரிடம் இருந்தால் அரண் இல்லாததாகவே ஆகும் பொருட்பால்    அரணியல்    அரண்  குறள்எண்   741 முத read more

 

நல்லரசு அமையா நாட்டில் எல்லா வளங்களும் இருந்தும் பயனில்லையே

Viya Pathy

பொருட்பால்   அரணியல்   நாடு    குறள் # 731 முதல் 740 வரைதள்ளா விளையுளும் தக்காரும் தாழ்விலாச்செல்வரு read more

 

நல்லறிஞரின் அவைக்கு அஞ்சுபவர் கல்லாதவரைவிடக் கீழானவர்

Viya Pathy

                          பொருட்பால்    --                         அமைச்சியல்  --                               அவையஞ்சாமை                   குறள் 721… read more

 

அவையின் தன்மையையும், நேரத்தையும், நிலையையும் அறிந்து பேசவேண்டும்

Viya Pathy

திருக்குறள் பொருட்பால்       அமைச்சியல்       அவைபறிதல்                           குறள் 711 முதல் 720 வரை       அவையறிந்து ஆர read more

 

கண்ணாடி போல நெஞ்சில் நிகழ்வதை காட்டிவிடும் ஒருவரது முகம்.

Viya Pathy

பொருட்பால்       அமைச்சியல்       குறிப்பறிதல்                           குறள்701 முதல் 710 வரை             கூறாமை நோக்கக் குறி read more

 

காக்க விரும்பினால் அரியதவறு நேராது காக்கவும்

Viya Pathy

                 காக்க விரும்பினால் அரியதவறு நேராது காக்கவும் அமைச்சியல்                        , பொருட்பால்,                   read more

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  ஒருவரையும் பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம் : கடைக்குட்டி
  காமத்தின் வழி அது : bogan
  முகமூடி : Karki
  மயிர் நீப்பின் : ராம்சுரேஷ்
  சைக்கிள் சிறுமி : raajaachandrasekar
  மதிப்பு மரியாதை : ஜெயராமன்
  நீ எனக்கு வேண்டாமடி : Gnaniyar Rasikow
  காதலனும்,காதலியும் : நசரேயன்
  ஹிந்தி நஹீ மாலூம் ஹேய் : SurveySan
  காதல்.. கண்றாவி..கருமம் : கார்க்கி