அழியாத கோலங்கள்
  எனக்கு என் மாமியார் செய்யும் கொடுமைகள் 10 : ச்சின்னப் பையன்
  ஏ.சி. வாங்கிய கதை : மாயவரத்தான்
  \'படிக்கட்டில் பயணம் செய்யாதே\' : நாணல்
  Pubs in Bangalore : Ambi
  முன்பு குடியிருந்தவரின் மனைவி : VISA
  நட்பு : ILA
  என்ஃபீல்ட் புல்லட் : இளவஞ்சி
  ஃபேஸ்புக் பொண்ணு : அதிஷா
  விளையும் பயிரை : CableSankar
  ஹைக்கூக்கள் - பகுதி 5 : சிவன்