அழியாத கோலங்கள்
  யாழ்ப்பாணத்தில் என்றால் நாளை புக்கை சமைப்போம் : டொக்டர்.எம்.கே.முருக
  இப்படியும் செய்யலாம் ரத்ததானம் : கார்க்கி
  யேர் இந்தியா : அம்பி
  தற்கொலை செய்ய க்யூ! : பரிசல்காரன்
  தற்காலிக குடிப்பெயர்ச்சி! : பாலா
  பெண்களை குட்டுவது தப்பா? அதனால் என்ன ஆகும்? : குசும்பன்
  இருவர் : என். சொக்கன்
  அபூர்வ சகோதரிகள் : PaRa
  மனையியல் : இரா. வசந்த குமார்
  பைத்தியம் : Cable Sankar