அழியாத கோலங்கள்
  உங்க வரலாறு என்ன? : பொன்ஸ்
  சும்மா டைம் பாஸ் மச்சி!! : அதிஷா
  ஸஸி : பரிசல்காரன்
  விரல் பிடிப்பாயா : இரா. வசந்த குமார்
  பேப்பருல வந்த என் போட்டா : ILA
  குழந்தைகள் குரோட்டன்ஸ் செடிகளா? : கதிர் - ஈரோடு
  முதிர் கண்ணன்கள் : நான் ஆதவன்
  நான் மதுரை வியாபாரி : ரோஸ்விக்
  பல்புகள் நல்லது : அமுதா கிருஷ்ணா
  டிஃபன் ரூம் : என். சொக்கன்