அழியாத கோலங்கள்
  நிருபர் (கதை - 9) - போட்டிக்கான சிறுகதை : மொழி
  காரைக்குடியில் இருந்து சில படங்கள் : இளவஞ்சி
  நீதியில்லாக் கதை : வீரசுந்தர்
  பாதுகாப்பான வழியில் காதலைச் சொல்வது எப்& : வ.வா.சங்கம்
  அமெரிக்கா வருபவர்களுக்கு எச்சரிக்கை : நசரேயன்
  மீ த புலம்பிங் : புதுகைத் தென்றல்
  Blogspot Vs Wordpress- for Personal Domain : GC
  நாய் ஜாக்கிரதை : ஷைலஜா
  பேருந்து..வாழ்க்கை பயணம். : வினோத்கெளதம்.
  ஜெகன் மோகினி : இரும்புத்திரை