அழியாத கோலங்கள்
  இராமசாமி மாமாவின் கடவுள் : இராமசாமி
  ஒருவேளை என்னை கற்பழிச்சுட்டாரா : வருண்
  கழிவிரக்கம் : ஆசிப் மீரான்
  கடும்பகை : பழமைபேசி
  ஈயும் ஏரோப்ளேனும் : லதானந்த்
  ராமனாதனுக்கு விரல் வலிக்குதாம் : அபிஅப்பா
  ’சர்வரோக நிவாரணி’ சுஜாதா : எம்.பி.உதயசூரியன்
  மனையாள் : R கோபி
  DD மெல்லிசை பாடல் : கைப்புள்ள
  புதிய / புத்தம் புதிய மனைவியின் சமையல் : ச்சின்னப் பையன்