அழியாத கோலங்கள்
  நினைத்தாலே இனிக்கும் : Kappi
  மனசுக்கு நேர்மையாய் : இளவஞ்சி
  ஊட்டி விட : தேவன் மாயம்
  லஞ்சத்தின் த்ரீ டைமன்ஷன் : செந்தழல் ரவி
  உப்புக்காத்து/17 : Jackiesekar
  :
  போபால் : மாதவராஜ்
  அவனா நீ : yeskha
  புதிய / புத்தம் புதிய மனைவியின் சமையல் : ச்சின்னப் பையன்
  முன்பு குடியிருந்தவரின் மனைவி : VISA