அழியாத கோலங்கள்
  கிணறு வெட்ட பூதம் : shri ramesh sadasivam
  போபால் : Prabhu Rajadurai
  பஸ் ஸ்நேகம் : சத்யராஜ்குமார்
  நான் இறங்கினேன் அது ஏறியது : ஈரோடு கதிர்
  தேனிசைத் தென்றல் தேவா : கானா பிரபா
  சல்லிக்கற்கள் : செல்வேந்திரன்
  அந்த அழகிய நாட்கள் : உமா மனோராஜ்
  2013 : KV Raja
  தேங்காய் பொறுக்கி !!!!!! : செந்தழல் ரவி
  மீண்டும் மீண்டும் அவன்பார்வை : VISA