அழியாத கோலங்கள்
  ஒற்றைச் சொல் கவிதைகள் : தாமிரா
  ஹவுஸ் ஓனர் மற்றும் உருளை சிப்ஸ் : செந்தழல் ரவி
  பிரியாணி : Cable Sankar
  வென்னிலா கேக் : கொங்கு - ராசா
  கனவு தொழிற்சாலை : இரும்புத்திரை
  அமானுஸ்யங்கள் : சந்திரவதனா
  என்ஃபீல்ட் புல்லட் : இளவஞ்சி
  \"மின்னஞ்சல் (குட்டிக்கதை)\" : செந்தழல் ரவி
  அட்ரா....அட்ரா....அட்ரா....மாநகர பேருந்து : VISA
  மணமகன் தேவை : நசரேயன்