அழியாத கோலங்கள்
  அக்கரைப் பச்சை : ஸ்ரீவித்யா பாஸ்கர்
  யாழ்ப்பாணத்தில் என்றால் நாளை புக்கை சமைப்போம் : டொக்டர்.எம்.கே.முருக
  இது ஆண்களின் உலகம். : நரேஷ்
  கோடை என்னும் கொடை : எட்வின்
  எப்போ பூ பூக்கும்? : லக்கிலுக்
  நெத்தியடி : முரளிகண்ணன்
  ஞானப்பால் : மாதவராஜ்
  ஓய்வறையிலிருந்து கேட்கக்கூடாத வாக்கியங்கள் : ச்சின்னப் பையன்
  அப்பா என்றாலும் அன்பு : எம்.எம்.அப்துல்லா
  கவிமெழுகுவத்தி தாராபுரம் தகரநிலவன் கவிதைகள் : கப்பி பய