அழியாத கோலங்கள்
  மரணம் : Kappi
  e-சண்டை : ச்சின்னப்பையன்
  மும்பை பெண்கள் அழகானவர்கள் : அரை பிளேடு
  தற்காலிக குடிப்பெயர்ச்சி! : பாலா
  ஆட்டு நாக்கு : பத்மினி
  துரோக நியாயங்கள் : நர்சிம்
  மழைக்காதல் : அர்ஜுன்
  ஆனந்த விகடன் குழுமத்தால் எனக்கு ஏற்பட்ட சுவாரஸ்யமான அனு& : JackieSekar
  வட அமெரிக்க நேர்முகத் தேர்வு : புகாரி
  நூல் : Keith Kumarasamy