அழியாத கோலங்கள்
  தோல்வி சுகமானது : சேவியர்
  சாவுகிராக்கி : VISA
  தப்பு : சித்ரன்
  ஒரு ராணுவ அதிகாரி கூறிய உண்மை கதை : ponraj
  இலங்கை ரூபவாகினியின் வேலையில் : சோமி
  புணரபி மரணம் : கோவி.கண்ணன்
  :
  எடிட்டிங் : Prabhagar
  காமெடி பீஸ் : பரிசல்காரன்
  \"மின்னஞ்சல் (குட்டிக்கதை)\" : செந்தழல் ரவி