அழியாத கோலங்கள்
  பிங்க் சிலிப் டாப் 10+3 : IdlyVadai
  மன்மதனின் முடிவு : Covairafi
  செல்லமே : Deepa
  பாரதி மணி (Bharati Mani) நேர்காணல் அரவிந்த் சுவாமிநாதன் : BaalHanuman
  காந்தி-ஜெயந்தி : Nataraj
  பயணங்கள் முடிவதில்லை : ஜி
  இதுவும் கடந்து போகும் : தமிழ் உதயம்
  தொடர்கிறது : கப்பி பய
  கிரிக்கெட் விளையாடத் தெரியாதது தப்புங்களாயா : அவிய்ங்க ராசா
  விடியலைத் தேடி : VIKNESHWARAN