அழியாத கோலங்கள்
  பழிக்குப் பழி : என். சொக்கன்
  ஒரு கிருமியின் கதை : நிலாரசிகன்
  சூழ்நிலை கைதி : நசரேயன்
  அவன் : Dubukku
  தெரு கூத்து! : குகன்
  உங்க பையன் உருப்படமாட்டான் : நசரேயன்
  தேங்காய் பொறுக்கி !!!!!! : செந்தழல் ரவி
  அப்படி என்ன தப்பா சொல்லிட்டேன்? : வித்யா
  அறியாப் பருவத்தில் காதல் : சங்கவி
  விலைபோகாத பகல் : கதிர் - ஈரோடு