அழியாத கோலங்கள்
  ஆஷிரா : தேவ்
  காணக் கிடைக்காத யாழ்ப்பாணம் : தமிழ்நதி
  இளமையென்னும் பூங்காற்று : மாதவராஜ்
  தள்ளுபடி : சத்யராஜ்குமார்
  கிறுக்கெட் : Narain
  கடத்த முடியாத நினைவுகள் : ஈரோடு கதிர்
  தங்கப் பெண் : அழகியசிங்கர்
  NCC : நர்சிம்
  நினைவுகளில் பின்சுழலும் ஒலிநாடாக்கள் 2 : கார்த்திகைப் பாண்டியன்
  மனோகரா : வ.வா.சங்கம்