அழியாத கோலங்கள்
  பந்த்(து) : ஷைலஜா
  Rewind : தொலைக்காட்சி பிரபலங்கள் : கைப்புள்ள
  ராதா \"குரங்கு ராதா\"வாகிய கதை!! : அபிஅப்பா
  தாமோதரனின் கடிதம் : Kappi
  அபஸ்வரங்களின் ஆலாபனை : அதிஷா
  மனதின் முகங்கள் : கோவி.கண்ணன்
  ஒரு கிருமியின் கதை : நிலாரசிகன்
  இது வெளி நாடு வாழ் இந்தியர்களுக்கு : jothi
  புத்தர் சிலையும் சிலத் துளிரத்தமும் - சிறுகதை : வினையூக்கி செல்வா
  சிறுகதை எழுதுவது எப்படி?‏ ஏற்கனவே குறும்படம் எடுப்பது எப : ஆதிமூலகிருஷ்ணன்