அழியாத கோலங்கள்
  ஜனனம் : ILA
  மல்லீ : Dubukku
  ஊரில் வீடு : அமுதா
  ராஜா ராஜாதான் - 2 : கல்யாண்குமார்
  தேடல் : உண்மை
  கோடம்பாக்கமும் ரேடியோவும் : R Selvakkumar
  உங்களுக்கு நடந்த கதை : ஜ்யோவ்ராம் சுந்தர்
  காதல்! காதல்! காதல்! காதல் போயின் மீண்டும் காதல்! : எம்.எம்.அப்துல்லா
  ராதா \"குரங்கு ராதா\"வாகிய கதை!! : அபிஅப்பா
  வென்றுவாடி என் மகளே! : இளவஞ்சி