அழியாத கோலங்கள்
  கட்டையன் என்கிற சின்னச்சாமி : KRP Senthil
  இன்னும் கிளிகள் : மாதவராஜ்
  ராஜா ராஜாதான் - 2 : கல்யாண்குமார்
  ராமி, சம்பத்,துப்பாக்கி : Cable Sankar
  லுங்கி, ஷார்ட்ஸ், முக்கா பேண்ட் & an anecdote : மீனாக்ஸ்
  நம்பவா போறீங்க : P Magendran
  வேம்புலி : யுவகிருஷ்ணா
  கோழியின் அட்டகாசங்கள்-2 : வெட்டிப்பயல்
  பிரமச்சாரிகளுக்கு : Bala
  புத்தகம் : rathnapeters