அழியாத கோலங்கள்
  வீணாய்ப்போன ரிலையன்ஸ் பிரஷ்(லெஸ்) : செந்தழல் ரவி
  தந்தி மரம் : வெயிலான்
  கம்பிக்குள் தம்மாத்துண்டு வெளிச்சம் : ஜி கௌதம்
  எண்பதுகளின் தமிழ்ப்படங்கள் ஆச்சரியம் - 1 : கருந்தேள் கண்ணாயிரம்
  பாலம் : வெட்டிப்பயல்
  கிரிக்கெட் காலம் : அபிமன்யு
  லதாமகன் : முத்தங்களினால் உடலறிபவன்
  மூன்று தலைமுறை சாவி : பா.ராஜாராம்
  சனியன் : இராமசாமி
  வக்கிரம் : நர்சிம்