அழியாத கோலங்கள்
  பிங்க் சிலிப் டாப் 10+3 : IdlyVadai
  ஒரு சின்னஞ்சிறு பறவையின் முதல் பயணம் : Deepa
  தாயார் சன்னதி : சுகா
  உங்க வரலாறு என்ன? : பொன்ஸ்
  அந்த அழகிய நாட்கள் : உமா மனோராஜ்
  தேங்காய் பொறுக்கி !!!!!! : செந்தழல் ரவி
  27 : ஆதிமூலகிருஷ்ணன்
  இன்னும் வரவில்லை உன் நத்தை ரயில் : லாவண்யா
  எம்புருசன் எம்புட்டு நல்லவரு! : வடகரை வேலன்
  ஊட்டி விட : தேவன் மாயம்