அழியாத கோலங்கள்
  மீண்டும் ஒரு காதல் கதை : Jayashree Govindarajan
  சின்னக்குத்தூசி : PRINCENRSAMA
  டிஃபன் ரூம் : என். சொக்கன்
  டிடி1 டிடி2-Metro : Kappi
  தாமோதரனின் கடிதம் : Kappi
  கனவாகவே : ஈரோடு கதிர்
  மனுஷனாப் பொறந்தா : பரிசல்காரன்
  பயணங்கள் முடிவதில்லை : ஜி
  மதுபாலா : JeMo
  உள்வாங்கிய கடல் : Kappi