அழியாத கோலங்கள்
  அமெரிக்காவில் பிடிச்ச பத்து : Boston Sriram
  மனதை சலவை செய்த மெக்ஸிகோ அழகி : நசரேயன்
  பேருந்துப்பயணத்தில் முடிவான வாழ்க்கை : கதிரவன்
  கிராமத்து விளையாட்டுக்கள் : சங்கவி
  தாயுமானவள் : ஈரோடு கதிர்
  எழுத்தாளர், மணல் வீடு சிற்றிதழ் ஆசிரியர் மு.ஹரிகிருஷ்ணன் : Yathra
  சண்முகம் MBA : இரா.எட்வின்
  அமெரிக்காவுக்கு ஆபத்து : நசரேயன்
  அவளையே பார்த்துக்கொண்டிருந்தேன், அவள் தூங்கிக்கொண்டேய : விசரன்
  பரண் : வடகரை வேலன்