அழியாத கோலங்கள்
  DD மெல்லிசை பாடல் : கைப்புள்ள
  பெரிய வீட்டு \"கமலி\" : ILA
  இறப்பும் இறப்பு சார்ந்தும் : Kappi
  காசி- வலையுரையாடல் : சிந்தாநதி
  நான் மதுரை வியாபாரி : ரோஸ்விக்
  விளையும் பயிரை : CableSankar
  பேரூந்து பிரயாணம் : கவிதா
  இதெல்லாம் ஒரு புள்ள! என் தலையெழுத்து : கார்க்கி
  நானும் ராதாவும் ஸ்கூல் டூர் போன கதை- பாகம் 2 : அபிஅப்பா
  அப்பா : ஈரோடு கதிர்