அழியாத கோலங்கள்
  தங்கமான சிரிப்பு : anthanan
  பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது : ச்சின்னப் பையன்
  நீங்க போட்ட எட்டு : T.V.Radhakrishnan
  புணரபி மரணம் : கோவி.கண்ணன்
  நாமக்கல் பள்ளிகளின் மறுபக்கம் : முரளிகண்ணன்
  தெம்பல மினிஹெக் மட்ட உதவ் கலா : வினையூக்கி
  கள் வேண்டுவோர் கழகம் : தஞ்சாவூரான்
  இதுக்கு பேரு என்னாது : டக்ளஸ்
  தொலைந்து போனவனின் தந்தை : பரிசல்காரன்
  பின்நவீனத்துவப் பித்தனானேன்! : பரிசல்காரன்