அழியாத கோலங்கள்
  என் பெயர் கார்த்திகேயன் : என். சொக்கன்
  இருவர் : என். சொக்கன்
  ரூல் பார்ட்டி சிக்ஸ் : வடகரை வேலன்
  மதுபாலா : JeMo
  அப்பா : சேவியர்
  7 + 1 = 9 : சத்யராஜ்குமார்
  ASL PLS? : வ.வா.சங்கம்
  காசி- வலையுரையாடல் : சிந்தாநதி
  பேருந்து நகைச்சுவைகள் : லோகு
  நீ எனக்கு வேண்டாமடி : Gnaniyar Rasikow