அழியாத கோலங்கள்
  இன்னொரு மீன் : என். சொக்கன்
  27 : ஆதிமூலகிருஷ்ணன்
  சாமீய் ! : சத்யராஜ்குமார்
  கிணறு வெட்ட பூதம் : shri ramesh sadasivam
  நெத்தியடி : முரளிகண்ணன்
  ஆண் என்ற அன்பானவன் : ஜி
  வளவளத்தாவின் காதல் : நசரேயன்
  சவுதியில் ஒரு மழைக்காலம் : சிநேகிதன் அக்பர்
  ஒரு மோசமான எழுத்தாளனின் பத்து அடையாளங்கள் : செல்வேந்திரன்
  இந்தியன் : சத்யராஜ்குமார்