அழியாத கோலங்கள்
  கொலம்பஸ் தின வாழ்த்துக்கள் - மனைவிகள் படிக்க வேண்டாம் : ஜாம்பஜார் ஜக்கு
  கணவனிடம் மனைவி அன்பா பேசினா : ச்சின்னப் பையன்
  இரயில் பயணத்திற்கு தமிழில் வழிகாட்டி : enRenRum-anbudan.BALA
  மீண்டும் மீண்டும் அவன்பார்வை : VISA
  வட்டக் கரிய விழி : சதங்கா
  அம்மாவின் புகைப்படம் : Kappi
  நான்தான் \'தருமி\' நாகேஷ் : சுரேஷ் கண்ணன்
  ஒரு மூக்கு கதை : ப்ரியா கதிரவன்
  பொங்கலுக்கும் பசிக்குதே : ILA
  எனக்கு என் மாமியார் செய்யும் கொடுமைகள் 10 : ச்சின்னப் பையன்