அழியாத கோலங்கள்
  காணாமல் காணும் ஓவியம் : ஈரோடு கதிர்
  ஜஸ்ட் மிஸ் : Karki
  பெரிய மனுஷன் ஆயிட்டேனே : கார்க்கி
  சாட்சிக்காரன் குறிப்புகள் : PaRa
  பரிசல்காரனின் நிராகரித்தலின் வலி : பரிசல்காரன்
  மிஷ்டி தோய் : என். சொக்கன்
  தற்கொலை செய்ய க்யூ! : பரிசல்காரன்
  ஒரு மூக்கு கதை : ப்ரியா கதிரவன்
  ஏழுவுக்கு வந்த டவுட்டு : karki
  தேடல் : உண்மை