அழியாத கோலங்கள்
  அவள் அப்படித்தான் : பார்வையாளன்
  உப்புக்காத்து...19 : Jackiesekar
  17-10-2007 அன்றிலிருந்து. : நிலவரசு
  ஏழுவின் காத‌ல் சோக‌ம் : Karki
  புக் மார்க்ஸ் : தொகுப்பு 7 : என். சொக்கன்
  ஆடு புலி ஆட்டம் : வெட்டிப்பயல்
  நரகாசுரன் : Kappi
  அது ஒரு கனாக்காலம் : ஓசை செல்லா
  நரசிங்கமியாவ் : துளசி கோபால்
  கொலைகாரன் காதல் : அதிஷா