அழியாத கோலங்கள்
  சாவுகிராக்கி : VISA
  கிடார் குறிப்புகள் : Dhana
  Jerk Off : Boston Bala
  தாத்தாவும் திண்ணையும் : கார்க்கி
  பெண்களை குட்டுவது தப்பா? அதனால் என்ன ஆகும்? : குசும்பன்
  அமெரிக்க அல்பங்கள் : தஞ்சாவூரான்
  கிருஷ்ணா : amas32
  முதலிரவில் முதல் கொலை : VISA
  வியர்வைப்பூ பூத்த மதியம் : vaarththai
  வாயிற்படியை நோக்கி : நவநீதன்