அழியாத கோலங்கள்
  ஒரு மருந்து விற்பனன் வாழும் நாட்கள் : இராமசாமி
  நூல் : Keith Kumarasamy
  என் பெயர் லிங்கம் : அதிஷா
  இடம் மாறிய கால் : வால்பையன்
  ஏழுவுக்கு வந்த டவுட்டு : karki
  புத்தர் சிலையும் சிலத் துளிரத்தமும் - சிறுகதை : வினையூக்கி செல்வா
  நானும், Outsourcing இந்தியர்களும் ஆதிவாசிகளும் : Rathi
  ஓடி ஓடி களைக்கணும் : ரா.கிரிதரன்
  நாக்க முக்க நாக்கா ஓ ஷகலாக்கா ஓ ரண்டக்கா : அனிதா
  இன்னொரு மீன் : என். சொக்கன்