அழியாத கோலங்கள்
  குழலினிது யாழினிது என்பர். : லதானந்த்
  புரிந்துக் கொள்ளத் தவறிய உறவுகள் : இம்சை அரசி
  பாதுகாப்பான வழியில் காதலைச் சொல்வது எப்& : வ.வா.சங்கம்
  கார்த்தி : கார்க்கி
  விசா எடுத்து ஒரு யாழ்ப்பயணம் : கானா பிரபா
  நரசிங்கமியாவ் : துளசி கோபால்
  சாம் ஆண்டர்சனின் பேட்டி : ஈரோடு கதிர்
  தமிழ் எழுத்துரு மாற்றத்தின் அரசியல் : கௌதம சித்தார்த்தன்
  பொதுக்கூட்டம் : யுவகிருஷ்ணா
  பத்து-பத்து : அதிஷா