அழியாத கோலங்கள்
  ஜெகன் மோகினி : இரும்புத்திரை
  Applying Thoughts : Ambi
  நாணயத்தின் மறுபக்கம் : புதுகைத் தென்றல்
  பேருந்துப்பயணத்தில் முடிவான வாழ்க்கை : கதிரவன்
  இரயிலும் நானும் அவளும் : மரு.சுந்தர பாண்டியன்
  நான் அல்லது நான் : நந்தாகுமாரன்
  தள்ளுபடி : சத்யராஜ்குமார்
  கவுண்டமணி : கோபக்காரக் கோமாளி : Chandramohan
  வழி : bogan
  அவளையே பார்த்துக்கொண்டிருந்தேன், அவள் தூங்கிக்கொண்டேய : விசரன்