தமிழர் உள்ளத்தில் ஆறாத புண்கள்!

yarlpavanan

திறமையாகப் படிப்பித்ததால தான் – எனக்கு சிங்கள மாணவர்கள் பெருகியதால தான் சிங்கள ஆசிரிய நண்பர்கள் – சிலருக்கு என் மீது பொறாமை பொங்கியதாம்! த… read more

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  அம்மா : நசரேயன்
  போபால் : மாதவராஜ்
  என்னத்தை கண்ணையா : R P ராஜநாயஹம்
  தாத்தா பாட்டி : Dubukku
  கள் வேண்டுவோர் கழகம் : தஞ்சாவூரான்
  எம்புருசன் எம்புட்டு நல்லவரு! : வடகரை வேலன்
  ஆத்தாவும் தாத்தாவும் : செங்கோவி
  தகவல்களின் தளத்தில் தடம் அமைத்து உயர்ந்தவர் : மாதவராஜ்
  காணக் கிடைக்காத யாழ்ப்பாணம் : தமிழ்நதி
  பெண்கள் மட்டும் சளைச்சவங்களா? : அமுதா கிருஷ்ணா