அழியாத கோலங்கள்
  மாயவரத்தான் குசும்புங்கோ...மாட்டுனா ரிவீட்டுங்கோ : அபிஅப்பா
  நாக்க முக்க நாக்கா ஓ ஷகலாக்கா ஓ ரண்டக்கா : அனிதா
  அன்புள்ள : இம்சை அரசி
  எப்போ பூ பூக்கும்? : லக்கிலுக்
  படுக்கை நேரத்துக் கதைகள் : ச்சின்னப் பையன்
  27 : ஆதிமூலகிருஷ்ணன்
  நீதியில்லாக் கதை : வீரசுந்தர்
  சுயமா வரன்? : நசரேயன்
  ஓசையில்லா மனசு : நசரேயன்
  இதெல்லாம் ஒரு புள்ள! என் தலையெழுத்து : கார்க்கி