அழியாத கோலங்கள்
  அண்ணே : உமா மனோராஜ்
  அமெரிக்கா வருபவர்களுக்கு எச்சரிக்கை : நசரேயன்
  எனக்கு ஏன்தான் இந்த பெயர் வச்சாங்களோ : அன்பு
  பொட்டண வட்டி : சுரேகா
  தவறுகள் திருத்தப்படலாம் : சின்ன அம்மிணி
  விழுந்த கண்ணாடியில் டீச்சரின் தூரப் பார்வை : கே.ரவிஷங்கர்
  வட அமெரிக்க நேர்முகத் தேர்வு : புகாரி
  பூ,புய்ப்பம், _ : கார்க்கி
  கடன் கொடுக்கிறவன்லாம் இளிச்சவாயன்களா : செங்கோவி
  Pay It Forward : வினையூக்கி