அழியாத கோலங்கள்
  முதலிரவில் முதல் கொலை : VISA
  ஒரு ராத்தல் இறைச்சி : நகுலன்
  அவனா நீ : yeskha
  தப்பு : சித்ரன்
  கணவர்கள் மனைவிகளை கேட்க விரும்பும் கேள்விகள் : தாமிரா
  இப்படியும் ஒரு முதலமைச்சர் : உண்மைத் தமிழன்
  நட்பு : ILA
  ஹவுஸ் ஓனர் மற்றும் உருளை சிப்ஸ் : செந்தழல் ரவி
  நான்காவது பரிமாணம் : வினையூக்கி
  வெட்டப்படாத \'நிர்வாணம்\' : குகன்