அழியாத கோலங்கள்
  காதல்! காதல்! காதல்! காதல் போயின் மீண்டும் காதல்! : எம்.எம்.அப்துல்லா
  ஸ்பென்சர் நினைவுகள் : Dubukku
  வயதானவர்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டிய முறை : பழனி.கந்தசாமி
  சாராயக் கடைகளில் கேட்ட சல்லாபக் கதைகள் - 1 : X R
  பரிசல் டிக்‌ஷ்னரி : பரிசல்காரன்
  கழிவிரக்கம் : ஆசிப் மீரான்
  யாழ்ப்பாணத் தமிழில் லவ்ஸ் அகராதி : வ.வா.சங்கம்
  காசி- வலையுரையாடல் : சிந்தாநதி
  மாம்பழ வாசனை : Cable Sankar
  மீண்டும் ஒரு முறை : வால்பையன்