அழியாத கோலங்கள்
  நிராகரித்தலின் வலி : பரிசல்காரன்
  ஸஸி : பரிசல்காரன்
  கிறுக்கெட் : Narain
  இன்னும் நிறைய : ஆயில்யன்
  பிறன்மனை நோக்கா : வினையூக்கி
  கடத்த முடியாத நினைவுகள் : ஈரோடு கதிர்
  நினைவுகளில் பின்சுழலும் ஒலிநாடாக்கள் 1 : கார்த்திகைப் பாண்டியன்
  சின்னகுத்தூசி- இவர்தான் பத்திரிகையாளர் : உண்மைத்தமிழன்
  தெரு கூத்து! : குகன்
  மீண்டும் ஒரு முறை : வால்பையன்