அழியாத கோலங்கள்
  சிரிக்கலாம் வாங்க : ஜோசப் இருதயராஜ்
  சண்டேன்னா ரெண்டு : Gopi Ramamoorthy
  தற்காலிக குடிப்பெயர்ச்சி! : பாலா
  மதிப்பு மரியாதை : ஜெயராமன்
  கல்லூரியில் அவளை முதலில் பார்த்த போது : வெறும்பய
  கணவர்களைத் திருடும் நடிகைகள் : உண்மைத்தமிழன்
  ஏ.சி. வாங்கிய கதை : மாயவரத்தான்
  இப்படியும் ஒரு முதலமைச்சர் : உண்மைத் தமிழன்
  காக்கைகளுக்கு இப்போது வேலை இல்லை : சர்ஹூன்
  நறுக்கல் : என். சொக்கன்