அழியாத கோலங்கள்
  தகவல் : தமிழ்மகன்
  Jerk Off : Boston Bala
  சனியன் : இராமசாமி
  என்னத்தை கண்ணையா : R P ராஜநாயஹம்
  இளையராஜா- King of Enchanting Violins -1 : கே.ரவிஷங்கர்
  நிராகரித்தலின் வலி : பரிசல்காரன்
  தோல்வி சுகமானது : சேவியர்
  கம்மாக்கரை to ரெஸ்ட் ரூம் : Udhayakumar
  சிஸ்டர் ஐ லவ் யூ! : வ.வா.சங்கம்
  சிரிக்கலாம் வாங்க : ஜோசப் இருதயராஜ்