அழியாத கோலங்கள்
  அவள் செத்தேயாக வேண்டும் : அரை பிளேடு
  காதலா... காதலா??? : ஜி
  செல்பேசியில் காதலித்துப்பார் – கவிப்பெயரரசு வரமொத்து : Snapjudge
  Jerk Off : Boston Bala
  எங்களை மன்னித்து விடுங்கள் இனியொரு தடைவை நாங்கள் தமிழர்& : த.அகிலன்
  ’சர்வரோக நிவாரணி’ சுஜாதா : எம்.பி.உதயசூரியன்
  பெயரெனபடுவது : இராமசாமி
  அந்த மூன்று நாட்கள் : Dubukku
  போனஸ் : T.V.ராதாகிருஷ்ணன்
  இந்தியப் பெண்கள் ஏங்க இப்படி இருக்காங்க : செங்கோவி