அழியாத கோலங்கள்
  முன்பு குடியிருந்தவரின் மனைவி : VISA
  ஆடு புலி ஆட்டம் : வெட்டிப்பயல்
  தவறி இறங்கியவர் : என். சொக்கன்
  செந்தில்நாதனும் செம்பருத்தி ஷாம்பும் : GiRa
  இன்னொரு மீன் : என். சொக்கன்
  உடைந்த கட்டில் : என். சொக்கன்
  உண்மையைச் சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு : கைப்புள்ள
  ஆண்டாள் : Cable Sankar
  பேருந்தில் ஒரு பாடம் : மனுநீதி
  முருகா முருகா : என். சொக்கன்