அழியாத கோலங்கள்
  வரம் : சுரேஷ் கண்ணன்
  கனவும் ஆகஸ்டு 15ம் : ILA
  என்ஃபீல்ட் புல்லட் : இளவஞ்சி
  கிராமத்து பேருந்து : Anbu
  ரூல் பார்ட்டி சிக்ஸ் : வடகரை வேலன்
  பல்புகள் நல்லது : அமுதா கிருஷ்ணா
  பங்கு ஆட்டோ பயணம் : தமிழ்மகன்
  27 : ஆதிமூலகிருஷ்ணன்
  புரசைவாக்கம் நெடுஞ்சாலை : ஜி
  அழகாய் ஒரு கௌரவக்கொலை : அபி அப்பா