அழியாத கோலங்கள்
  மனமிருந்தால் : நவநீதன்
  தில்லுதுரயின் குடும்பக் கதை : பத்மினி
  கண்ணால் காண்பதும் பொய் : ப்ரியா
  வரிப்புலித்தைலம் : arvinstar@gmail.com
  பீஸ் சால் க்கே பைலே : அபி அப்பா
  இப்படிக்கு நிஷா : VISA
  தாமோதரனின் கடிதம் : Kappi
  வேண்டாம் வேண்டாம் எதுவுமே வேண்டாம் : ச்சின்னப் பையன்
  இனிமே எந்த ஆயாவுக்கும் ஹாய் சொல்லமாட்டேன்!!! : ச்சின்னப் பையன்
  D70 : Kappi