அழியாத கோலங்கள்
  வயதானவர் வாழ்க்கை : xavier
  அவள் அப்படித்தான் : பார்வையாளன்
  தலைவன் இருக்கின்றானா? : உமாஷக்தி
  அமெரிக்காவில் சி.ஐ.டி. ஷங்கர். - \"தி கிங்பின்\" : அரை பிளேடு
  சர்வைவல் ஆப் பிட்நெஸ்! : இலவசக்கொத்தனார்
  டாட்’டூ\' : என்.சொக்கன்
  மனிதர்களைத் தாக்கும் Diptera உயிரினம் : விசரன்
  கழிவிரக்கம் : ஆசிப் மீரான்
  தண்ணியடிச்சா தப்பாங்க? : தேனியார்
  அப்பாவின் (T)ரங்குப் பெட்டியின் இரகசியங்கள் : விசரன்