அழியாத கோலங்கள்
  சட்டை : முரளிகண்ணன்
  கிராமத்து மணம் - 2 (திருட்டு மாங்கா) : சிவா
  கிருஷ்ண சபாவில் டேனி : பத்மினி
  ஒருவரையும் பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம் : கடைக்குட்டி
  கரப்பான்பூச்சி : ஜாக்கி சேகர்
  பத்து-பத்து : அதிஷா
  பன்னீர் சோடா : மாயவரத்தான்
  இந்தியப் பெண்கள் ஏங்க இப்படி இருக்காங்க : செங்கோவி
  முத்தம்மா மருந்து குடிச்சிட்டா : அயன்
  பெண் பார்க்க போறேன் : நசரேயன்