அழியாத கோலங்கள்
  திருட்டு ராஜாவும், திருட்டு ராணியும் : Katz
  எழுத்தாளர், மணல் வீடு சிற்றிதழ் ஆசிரியர் மு.ஹரிகிருஷ்ணன் : Yathra
  குட்டிப் பாப்பா : வெட்டிப்பயல்
  ஐயையோ.. மீ ஹெல்ப்ப்ப்ப்ப் : பரிசல்காரன்
  குறுங்கவிதைகள் : மாமல்லன்
  ஒரு நடிகரின் பேங்காக் விசிட் : மாயவரத்தான்
  ஜெராக்ஸ் : பிரபாகர்
  ராமனாதனுக்கு விரல் வலிக்குதாம் : அபிஅப்பா
  அவளா இருப்பாளோ : ஈரோடு கதிர்
  காணாமல் காணும் ஓவியம் : ஈரோடு கதிர்