அழியாத கோலங்கள்
  பிரியாணி : Cable Sankar
  அவியல் 03 ஏப்ரல் 2009 : பரிசல்காரன்
  புகைப்பதை நிறுத்த சுஜாதா சொல்லும் வழிமுறைகள் : சுஜாதா
  செல்லமே : Deepa
  மன்னார்குடி டேஸ் - கெட்ட கிரிக்கெட்டு : RVS
  தாவணி தேவதை : நசரேயன்
  ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் - புதுக்குரல்களைத் தேடிய பயணம் : கானா பிரபா
  கதை சொல்லும் கதை : வால்பையன்
  கடும்நகை : dagalti
  உச்சிக்குடுமி முட்டாசுக் கடை : Mrs.Dev