அழியாத கோலங்கள்
  Good touch, bad touch : டோண்டு
  தேவதைகள் காணாமல் போயின : ரா.கிரிதரன்
  விரல் பிடிப்பாயா : இரா. வசந்த குமார்
  நொய்டாவில் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை : கனாக்காதலன்
  பயணங்கள் முடிவதில்லை : ஜி
  ஐரோப்பிய அம்மு : வினையூக்கி
  பொம்மை : Deepa
  கயல்விழி : Kappi
  சில்லறை : என். சொக்கன்
  பெண்ணியம் : ஜி