அழியாத கோலங்கள்
  அம்மா : நசரேயன்
  பன்னீர் சோடா : மாயவரத்தான்
  ஆண் என்ற அன்பானவன் : ஜி
  ஆயா : என். சொக்கன்
  அமெரிக்க அல்பங்கள் : தஞ்சாவூரான்
  டென்சனை குறைங்க! டென்சனை குறைங்க : ச்சின்னப் பையன்
  சவுதியில் ஒரு மழைக்காலம் : சிநேகிதன் அக்பர்
  ப்ளாச்சுலன்னா..ப்லாச்சுலன்னா : dheva
  வியர்வைமுதல் மழைவரை : என். சொக்கன்
  Jingles by AR. Rahman : TamilNenjam