அழியாத கோலங்கள்
  மாறித்தான் ஆகனுமா? : கொங்கு - ராசா
  இலங்கை ரூபவாகினியின் வேலையில் : சோமி
  வாழ்க பதிவுலகம் : கார்க்கி
  தற்கொலை செய்ய க்யூ! : பரிசல்காரன்
  பயம் : Gnaniyar Rasikow
  தேடல் : உண்மை
  ஒரு ராத்தல் இறைச்சி : நகுலன்
  நடிகை ஸ்ரீவித்யா உணர்த்திய பாடம் : உண்மைத் தமிழன்
  கதை சொல்லும் கதை : வால்பையன்
  பரிசல்காரனின் நிராகரித்தலின் வலி : பரிசல்காரன்