அழியாத கோலங்கள்
  ஒட்றை கிளியாஞ்சட்டி : எறும்பு
  மிஞ்சியவை : என். சொக்கன்
  கோழியின் அட்டகாசங்கள்-6 : வெட்டிப்பயல்
  ஆணிவேர் : ILA
  அலெக்ஸ் : தம்பி
  நாகேஷ் பற்றி கமல் : RV
  எதிரிகள் சாகவில்லை : VISA
  பாலம் : வெட்டிப்பயல்
  நாய்க்காதல் : அவிய்ங்க ராசா
  தெரு கூத்து! : குகன்