அழியாத கோலங்கள்
  வலியின் மொழி : வித்யா
  பந்த்(து) : ஷைலஜா
  காசி- வலையுரையாடல் : சிந்தாநதி
  இதுக்கு பேரு என்னாது : டக்ளஸ்
  என் செல்லச் சிறுக்கி : வெறும்பய
  உங்க வரலாறு என்ன? : பொன்ஸ்
  ஆண் என்ற அன்பானவன் : ஜி
  காக்கைகளுக்கு இப்போது வேலை இல்லை : சர்ஹூன்
  முரசு, செல்லினம் முத்து நெடுமாறன் பேசுகிறார் : கானா பிரபா
  ராஜா பைத்தியங்களிலேயே ராஜபைத்தியம் நான் தான் : ஓஹோ புரொடக்சன்ஸ்