அழியாத கோலங்கள்
  ஜெராக்ஸ் : பிரபாகர்
  கடத்த முடியாத நினைவுகள் : ஈரோடு கதிர்
  முப்பத்திரெண்டு பேய் பிடிச்சிருக்கு : பிரபாகர்
  KFC : அபி அப்பா
  டிடி1 டிடி2-Metro : Kappi
  தாய் மனம் : என்.கணேசன்
  கனவாகவே : ஈரோடு கதிர்
  ஒருவரையும் பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம் : கடைக்குட்டி
  பாரதி மணி (Bharati Mani) நேர்காணல் அரவிந்த் சுவாமிநாதன் : BaalHanuman
  பிரமச்சாரிகளுக்கு : Bala