அழியாத கோலங்கள்
  வென்றுவாடி என் மகளே! : இளவஞ்சி
  வழி : bogan
  அக்கரைப் பச்சை : ஸ்ரீவித்யா பாஸ்கர்
  மோகன் அண்ணா : யுவகிருஷ்ணா
  சாவுகிராக்கி : VISA
  யரலவழள : க.பாலாசி
  நினைவு மீட்டல்:தூர்தர்ஷன் செய்தி வாசிப்பாளர்கள் : கைப்புள்ள
  கூகிள் கிராமம் : IdlyVadai
  உங்க வரலாறு என்ன? : பொன்ஸ்
  மாப்பிள்ளை தோழனும் தெரட்டிப்பாலும் : ஒரு கனாக் காலம்