அழியாத கோலங்கள்
  கணவனின் காதலி : padma
  மிஷ்டி தோய் : என். சொக்கன்
  கலக்கிட்ட சந்துரூஊஊ : அபிஅப்பா
  தந்தி மரம் : வெயிலான்
  செந்தில்நாதனும் செம்பருத்தி ஷாம்பும் : GiRa
  தூண்டில் தருணங்கள் : வண்ணதாசன்
  கோழியின் ரத்தத்தில் காதல் கடிதம் : அக்னி பார்வை
  டைப்பு டைப்பு : Dubukku
  ஒட்றை கிளியாஞ்சட்டி : எறும்பு
  நிரடும் நிரலிகள் : Kappi