அழியாத கோலங்கள்
  மர்பி ரேடியோ அல்லது : இராமசாமி
  ஜஸ்ட் மிஸ் : Karki
  ரயிலில் மஞ்சள் அழகியுடன் : நசரேயன்
  சமதர்ம சிந்தனையில் கவலையில்லாத் தத்துவம் : SUREஷ்
  அவியல் 03 ஏப்ரல் 2009 : பரிசல்காரன்
  எனக்கு வராத காதல் கடிதம் : இளவஞ்சி
  ஜஸ்ட் எ மினிட் : சத்யராஜ்குமார்
  தற்கொலைக்கு உதவிய நான் : விசரன்
  கிரிக்கெட் காலம் : அபிமன்யு
  சனியன் : இராமசாமி