அழியாத கோலங்கள்
  பேப்பருல வந்த என் போட்டா : ILA
  உண்மையைச் சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு : கைப்புள்ள
  இடம் மாறிய கால் : வால்பையன்
  கலைடாஸ்கோப் மனிதர்கள் : கார்த்திகைப் பாண்டியன்
  பத்து-பத்து : அதிஷா
  பரிசல் டிக்‌ஷ்னரி : பரிசல்காரன்
  யாதுமாகி நின்றாய் : புன்னகை
  அவியல் 08.05.2009 : பரிசல்காரன்
  காதல்.. கண்றாவி..கருமம் : கார்க்கி
  கலைகிறதா கண்ணாடி மாளிகை : சேவியர்